Az ítélet kihirdetéséig biztosan nem vezethetsz

Ittas vezetésért mennyi időre veszik el a jogosítványt?

Hívd ügyvédi irodánkat mielőbb, hogy mérsékelhessük a következményeket!

SOS vonal:

A jogosítvány bevonása ittas vezetésért már a folyamat elején, akár közvetlenül az igazoltatást követően megtörténik. Ha a járművezetővel szemben akár csak külső jegyek vagy a helyszíni szondáztatás eredménye alapján felmerül az ittas állapotú vezetés gyanúja, az intézkedő rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi.

Ugyanez történik, ha a járművezető azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés illetve közúti baleset során bármely személy maradandó fogyatékosságával, vagy halálával végződő közúti balesetet okozott. Ha felmerül a gyanú, hogy a járművezető bódult állapotban bűncselekményt követett el, vagy eltiltották a vezetéstől, a rendőr ugyancsak a helyszínen bevonja a jogosítványt. A vezető akkor sem kapja vissza a jogosítványt, ha a vezetői engedély hamisnak tűnik, illetve vélelmezhető, hogy meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.

Előfordulhat, hogy nincs a vezetőnél a jogosítvány. Ilyen esetekben az illetékes Kormányhivatalon keresztül vonják be a vezetői engedélyt. A Kormányhivatal ekkor határozatot küld a járművezetőnek, mely alapján a vezető köteles leadni a jogosítványát. Így ha a helyszínen nem is, de egy hónapon belül mindenképpen lezajlik a jogosítvány elvétele ittas vezetésért.

HÍVJ MINÉL HAMARABB, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Nem mindegy, meddig maradsz jogosítvány nélkül!

SOS vonal:

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

Mennyi időre veszik el a jogosítványt?

A hatályos Btk. alapján, aki ittas, vagy bódult állapotban vezet, el kell tiltani a járművezetéstől. Az eltiltás alkalmazása tehát kötelező, és a bíróság csak különös méltánylást érdemlő esetben tehet kivételt. Az eltiltás maga azonban vonatkozhat csak meghatározott fajtájú és kategóriájú járműre, illetve tarthat határozott ideig, vagy lehet végleges hatályú.

Utóbbi esetet akkor rója ki a bíróság, ha az elkövetőt alkalmatlannak ítéli a jármű biztonságos vezetésre akár életkoránál, betegségénél vagy személyiségénél fogva. Ilyen személyiségi hiba lehet például az agresszivitás, vagy a kifogásolható életstílus – különösen az idült alkoholizmus és/vagy kábítószer-fogyasztás, illetve korábbi ittas járművezetés miatti többszörös elítélés. A végleges hatályú eltiltás alól a bíróság az eltiltottat ugyan kérelemre mentesítheti, de csak, ha az eltiltás óta eltelt legalább tíz év, és az eltiltott a járművezetésre időközben alkalmassá vált.

A határozott ideig tartó eltiltás legalább egy hónapig, legfeljebb tíz évig tart. Ez az időtartam nem az ítélethirdetéstől, hanem a jogosítvány bevonásától számítódik – akár helyszínen vette el a rendőr, akár a Kormányhivatalnál került később leadásra. Ez alól kivétel, ha a járművezetéstől eltiltást szabadságvesztés mellett szabják ki – például azért, mert az ittas járművezető balesetet is okozott. Ebben az esetben az eltiltás időtartamába nem számít bele a börtönben töltött idő.

SZEREZD VISSZA A JOGOSÍTVÁNYOD

Hívj minket, hogy érdekeid képviselhessük!

SOS vonal:

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

A határozott tartamú eltiltás időtartamának megállapítása során azt vizsgálja a bíróság, hogy az adott bűncselekmény és annak elkövetője milyen mértékben veszélyes a közlekedés biztonságára,

és ehhez mérten milyen hosszú eltiltás lehet célravezető az elkövető nevelése érdekében, illetve azért, hogy másokat hasonló magatartástól visszatartson. Ami ilyenkor a bíróság számára elsődlegesen irányadó az időtartam megállapításával kapcsolatban, az elsősorban a bűncselekmény szándékos vagy gondatlan jellege, gondatlan cselekményeknél a szabályszegés tudatos elkövetése, illetve az eredményhez való pszichikus viszony, és az elkövető általános közlekedési magatartása. Így az, hogy az ittas vezetésért mennyi időre veszik el a jogosítványt, bizonyos mértékben függhet az elkövető utólagos hozzáállásától is.

A bírói gyakorlat hosszabb időtartamú eltiltást tart szükségesnek annál az elkövetőnél,

  • aki ittasan súlyos eredményű balesetet okoz, különösen, ha egyébként is italozó természetű;
  • aki a mások életét, testi épségét bármi okból, de szándékosan veszélyezteti;
  • ha a tudatos közlekedési szabályszegés kirívóan durva módon valósul meg;
  • ha a korábban közlekedési bűncselekmény miatt elítélt azonos vagy hasonló vonásokat mutató újabb bűncselekményt követ el;
  • ha korábban már alkalmaztak vele szemben járművezetéstől eltiltást;
  • ha az eltiltás tartama alatt vezet járművet;
  • ha az elkövető személyiségében különösen felelőtlen, pl. a közlekedési bűncselekményhez segítségnyújtás elmulasztása vagy cserbenhagyás is társul.

Az ittas vezetésért elvett jogosítványnak súlyos anyagi vonzatai is vannak. Egyfelől számíthat a bíróság által kirótt pénzbüntetésre és az eljárás és nyomozás költségeire, másfelől a vezetői engedély hiánya bevételkiesést is jelenthet.

Például, ha az elvett jogosítvány visszaszerzése 2019 -ben indult, a folyamat kimondottan szerencsétlen esetben akár 2021-ig is eltarthat. Ez alatt az idő alatt a vezetést, utazást, más módon szükséges megoldani.

Mi történik, ha az elkövető munkájához, egzisztenciájához elengedhetetlen a vezetés?

Az ittas vezetésért elvett jogosítvány előfordulhat, hogy szükséges az elkövető alapvető megélhetéséhez. Annak a ténynek, hogy a jogosítvány elvétele ittas vezetésért kihat járművezető egzisztenciájára – elsősorban a hivatásos járművezetők esetében – a bíróság tulajdoníthat jelentőséget. Figyelembe veheti a vezetéstől való eltiltás mértékének vagy körének megállapításánál, de amikor magát az eltiltás szükségességét határozza meg, csak igen kivételes esetben lesz rá tekintettel.

Leggyakrabban ilyen eseteknél alkalmazzák a kategóriára történő eltiltást. Ilyenkor a bíróság az eset körülményeit mérlegelve dönthet úgy, hogy a járművezetéstől eltiltást csak arra a kategóriára korlátozza, amellyel az elkövető a cselekményt elkövette. Például egy hivatásos kamionsofőr, aki munkaidején kívül saját személygépkocsiját vezette enyhén ittas állapotban, a bíróság mérlegelése alapján és megfelelő jogi támogatással, jó eséllyel csak a B kategóriás jogosítványától búcsúzik el egy időre, de a tehergépjármű vezetéséhez szükséges C (és egyéb) járműkategóriába tartozó járműveket továbbra is vezetheti.

kapcsolat

Nem mindegy, meddig maradsz
jogosítvány nélkül!

SOS vonal:

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!