Akár két évre is elveszítheted a jogosítványodat!

A rendőri ellenőrzés folyamata

Hívd ügyvédi irodánkat mielőbb, hogy mérsékelhessük a következményeket!

SOS vonal:

Az intézkedés jellemzően a gépjármű helyszíni megállításával kezdődik. A rendőr tájékoztatást ad az ellenőrzésről, majd ezt követően felszólítja a vezetőt az alkoholteszter, azaz “a szonda” megfújására, hogy leellenőrizze, a légalkoholszintje az ittas járművezetés értékhatárok alatt van-e?

Amennyiben a szonda negatív értéket jelez már a helyszínen, úgy az intézkedés lezárul, és ha más nem indokolja, vélhetően a rendőr útjára is bocsátja a vezetőt. Ha a szonda pozitív értéket mutat, de csak 0,25 mg/l érték alatti légalkohol szintet jelez, az intézkedő rendőr a helyszínen bírságot szab ki. Ekkor a légalkoholszint az ittas járművezetés határértékek alatt van, és a vezető szabálysértést követett el. Ezzel azonban az intézkedés szintén lezárul, és ez ügyben a rendőrnek a vezetővel további dolga nincs.

Más a helyzet azonban, ha a járművezető a helyszínen mért értéket vitatja, vagy a mért érték meghaladja a 0,25 mg/l-t. Ekkor az intézkedő rendőr tájékoztatja arról, hogy hiteles mintavétel céljából a legközelebbi rendőrkapitányságra előállítja. Az előállítás alá vont személy köteles az együttműködésre, és a tájékoztatás után a helyszínről nem távozhat. Távozása esetén bűncselekményt követ el. Saját járművét értelemszerűen nem vezetheti, a rendőr fogja a kapitányságra szállítani a szolgálati járművével. Amennyiben az előállított vezető hátrahagyott járművében nincs olyan személy, aki annak vezetésére képes és alkalmas, úgy a járművet az intézkedés helyén le kell zárni és ott kell hagyni.

Már ekkor érdemes hideg fejjel gondolkodni, mert a gyanúsított viselkedése nem csak az intézkedő rendőr reakcióit befolyásolja, de a későbbi ítélethozatalt is befolyásolhatja. Összeszedtünk pár tanácsot, hogyan viselkedj, ha megállít a rendőr? Egyáltalán nem törvényszerű, hogy az elkövetőt hátrabilincselt kezekkel ültessék a rendőrautóba. A rendőrségi járműbe beszállás érdekében azonban a rendőrnek joga van alkalmazni akár bilincset is, mint kényszerítő eszközt, ha erre kellő indokot lát.

Minél hamarabb hívsz, annál többet tehetünk érted!

Keress minket, hogy érdekeid képviselhessük!

SOS vonal:

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

Mi történik a kapitányságon?

A rendőrkapitányságra érve a járművezetőt tájékoztatják a hitelesített mérőeszközzel történő mintavételről és annak módjáról. Továbbá ismertetik, hogy jogában áll a mintavételt megtagadni egészségi állapota, betegsége, vagy egyéb ok miatt. Ám ebben az esetben köteles magát vér- és vizeletminta vételnek alávetni.


Amennyiben a mintavételnek hitelesített légalkohol mérővel nincs akadálya, úgy a vizsgált személytől 15 perc időeltéréssel, két alkalommal vesznek mintát, vagyis két alkalommal kell belefújnia a berendezésbe. A hitelesített mérőberendezés dokumentálja a mérést és a mért értékeket. Amennyiben a mért érték eléri a 0,25 mg/l-t, a járművezető jogosítványát a rendőrség azonnal bevonja.


A mintaadás mellett az intézkedésről egységesített formátumú jegyzőkönyv is készül. Ezt követően pedig az intézkedés lezárul. A vizsgált személy a jegyzőkönyv és a mért értékeket tartalmazó dokumentumok egy példányával a rendőrség épületéből szabadon távozhat, amennyiben állapota engedi.

AZ ÜGYEK 45%-A MÁR A KAPITÁNYSÁGON ELDŐL!

Hívd ügyvédi irodánkat minél hamarabb!

SOS vonal:

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

Amennyiben a légalkoholszint ellenőrzése hitelesített mérőeszközzel nem lehetséges, különféle okokból nem szabályszerű, vagy a hitelesített mérőeszköz eredményét a vizsgált személy vitatja, úgy vér-, és vizeteltvizsgálatra kerül sor.

A vérvétel nem a kapitányságon történik, az intézkedő rendőr a járművezetőt a legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítja, jellemzően baleseti ambulanciára vagy orvosi ügyeletre. A vérminta, és adott esetben a vizeletminta levételéhez szükséges eszközök, illetve a mintavételt dokumentáló jegyzőkönyv úgynevezett egységdobozban található. Ezt az egységdobozt az intézkedő rendőr még indulás előtt a szolgálatparancsnokától, lezárt állapotban veszi át.

Az egészségügyi intézményben magát a vérvételt mindenképp orvos végzi. Alapesetben itt is két mintavételre kerül sor, kivéve, ha a vizsgált személy az első vérvétellel közel azonos időpontban – legfeljebb öt perc eltéréssel – vizeletmintát is tud produkálni. Ebben az esetben a vizsgálat egyetlen vér és vizeletmintából történik és második vérvételre nem kerül sor.

A levett vér- és vizeletminta elemzése laboratóriumban történik, annak eredménye helyben nem derül ki, a leleteket az eljáró rendőri szervnek küldi vissza a laboratórium. A jogosítvány azonnali bevonásának kérdésében az intézkedő rendőr a járművezetőnél tapasztalható ittassági tünetek, illetve a mintavétel során eljáró orvos nyilatkozata alapján dönt. A mintaadást, és annak jegyzőkönyvezését követően a járművezető ez esetben is távozhat.

Érdemes vitatni a hitelesített szonda eredményét?

Ha a kapitányságon hitelesített mérőeszközzel megtörtént a légalkoholszint ellenőrzése, a mérés eredményét a vizsgált személy még vitathatja. Ekkor azonban köteles magát a vér-, és vizeletvizsgálatnak alávetni. Fontos észben tartani, hogy ilyen esetekben a vérvételi vizsgálat körülbelül 50.000 Ft-os költsége az eredménytől függetlenül a vizsgált személyt terheli.

Indokolt tehát mérlegelni, hogy megéri-e vitatni a hitelesített szonda mérését. Minden esetben érvényes tanácsot e téren lehetetlen adnunk. Általában akkor érdemes megfontolni ezt a lehetőséget, ha alacsony értéket mért a légalkoholszonda, és az ittas járművezetés ezrelék 0,5 vagy azt megközelítő érték.

AZ ÖSSZKÖLTSÉGED AKÁR FÉLMILLIÓ FORINT IS LEHET!

Hívd irodánkat minél hamarabb, hogy mérsékelhessük a következményeket!

SOS vonal:

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!

Mi történik az ellenőrzés után?

Először is az ittas állapotú járművezetés cselekménye megkapja a megfelelő büntetőjogi besorolást. Ehhez szükséges a kapitányságon felvett jegyzőkönyv illetve az ittas járművezetés vérvétel vagy légalkoholszint értékeinek ismerete.

A légalkoholszint mérés eredményei azonnal rendelkezésre állnak, a vér- és vizeteltvizsgálat értékei azonban csak néhány nap elteltével állnak majd az ügyben eljáró rendőri szerv rendelkezésére. Így már meghatározható, hogy a közúti ellenőrzés pillanatában a vezető milyen mértékben volt ittas.

A cselekmény minősítését azonban nem csak az ittas járművezetés véralkoholszint vagy légalkoholszint eredményei befolyásolják. Kihat rá, ha az ittas állapotban történő járművezetés mellett egyéb büntetőjogi tényállás is megvalósult. Okozott-e a vezető balesetet? Forgott-e harmadik személy élete vagy testi épsége veszélyben?

Ha meghatározásra került a cselekmény pontos besorolása, a rendőrség hivatalos úton közli a járművezetővel a bűncselekmény miatti gyanúsításának tényét. Ha eddig nem történt meg, ekkor mindenképpen érdemes ügyvédi tanácsot kérni, hogy a terhelt járművezető a gyanúsítás ellen például éljen-e panasszal?

Az eljárás további részében az eljáró rendőrség a jármű gyanúsított vezetőjét nyilatkozattételre idézi be, ahol az eset körülményeiről kihallgatja. A járművezető által elmondottak alapján a rendőrség további bizonyítást is lefolytathat. Ám amennyiben további vizsgálatot nem tart szükségesnek, úgy a nyomozás lezárul. Az addig keletkezett iratanyagot ismerteti a gyanúsított járművezetővel, majd az iratanyagot továbbítja az illetékes ügyészségnek vádemelést céljából.

Ha a kapitányságon hitelesített mérőeszközzel megtörtént a légalkoholszint ellenőrzése, a mérés eredményét a vizsgált személy még vitathatja. Ekkor azonban köteles magát a vér-, és vizeletvizsgálatnak alávetni. Fontos észben tartani, hogy ilyen esetekben a vérvételi vizsgálat körülbelül 50.000 Ft-os költsége az eredménytől függetlenül a vizsgált személyt terheli.

Indokolt tehát mérlegelni, hogy megéri-e vitatni a hitelesített szonda mérését. Minden esetben érvényes tanácsot e téren lehetetlen adnunk. Általában akkor érdemes megfontolni ezt a lehetőséget, ha alacsony értéket mért a légalkoholszonda, és az ittas járművezetés ezrelék 0,5 vagy azt megközelítő érték.

kapcsolat

Nem mindegy, meddig maradsz
jogosítvány nélkül!

SOS vonal:

Vagy írj nekünk facebookon vagy E-mailen!